Opryski zbóż preparatem chwastobójczym to jedne z najważniejszych zabiegów stosowanych w uprawach roślin. Niestety, ale nie wszyscy plantatorzy i rolnicy wiedzą w jaki sposób należy wykonywać opryskiwanie. W związku z tym prezentujemy kilka porad i wskazówek o czym trzeba pamiętać przy wykonywaniu oprysków. Po pierwsze należy odpowiednio dobrać preparat. Warto pamiętać, że konieczne jest dostosowanie środka chwastobójczego do rodzaju rośliny uprawnej oraz występującego chwastu. Trzeba również zwrócić uwagę na substancję aktywną zawartą w herbicydzie – to od tego będzie w dużej mierze zależało czy opryski zbóż przyniosą rezultaty. Przede wszystkim należy pamiętać o zachowaniu środków ostrożności. Przed przystąpieniem do wykonywania oprysków należy dokładnie przeczytać instrukcję producenta, zamieszczoną na opakowaniu.

Znaleźć tam można zalecenia odnośnie dawkowania oraz sposobu użycia oprysku. Nie należy zmniejszać zalecanej dawki, ponieważ oprysk może nie zadziałać odpowiednio. Z kolei zastosowanie zbyt wysokiej może skutkować poparzeniem roślin. Do wykonywania oprysku konieczne jest ubranie odzieży ochronnej. Bezwzględnie należy zapoznać się z informacjami odnośnie szkodliwości i zasadach postępowania w razie sytuacji niepożądanych. W jakie dni należy wykonywać opryski? Przede wszystkim nie może to być ani upalny ciepły dzień, ani deszczowy. Optymalna temperatura to pomiędzy 10 a 20 stopni Celsjusza. Najlepiej, żeby to był pochmurny, bezwietrzny dzień.