Chwasty w uprawach to zmora rolników i plantatorów. Zacieniając roślinę uprawną, konkurując z nią o wodę i składniki pokarmowe, początkowo powodują jej osłabienie, a z czasem nawet obumieranie. Z tego powodu, nie można lekceważyć chwastów, ale trzeba jak najszybciej rozpocząć z nimi walkę. Warto jednak mieć trochę wiedzy na ten temat.

To właśnie od właściwego rozpoznania gatunku chwastu będzie zależała decyzja o sposobie zwalczania oraz skuteczności. Na początku trzeba wiedzieć, że chwasty można podzielić na różne grupy, w zależności od kryterium. Najpopularniejszym podziałem jest podział na chwasty jednoliścienne i dwuliścienne. Czym się od siebie różnią? Otóż chwasty jednoliścienne charakteryzują się tym, że podczas kiełkowania wytwarzają zaledwie jeden liścień.

Najliczniejszą grupę roślin jednoliściennych stanowią trawy. W jaki sposób należy zwalczać tę grupę chwastów? Należy sięgnąć po herbicydy, czyli środki chwastobójcze, należące do grupy graminicydów. W sklepach ogrodniczych nie brakuje tego typu herbicydów. Z kolei chwasty dwuliścienne to rośliny , które w okresie wschodowym wytwarzają aż dwa liścienie.

Większość chwastów zalicza się do tej grupy. Należy je zwalczać środkami chwastobójczymi, ale warto zwracać uwagę na substancję aktywną. To właśnie od substancji aktywnej zależy, czy odchwaszczanie przebiegnie skutecznie. W związku z tym należy dokładnie czytać etykiety i sprawdzać, do jakiego rodzaju chwastów jest przeznaczony preparat.