Według statystyk jęczmień, zaraz za pszenicą, ryżem i kukurydzą, ma największy udział w światowej produkcji zboża. Ziarno jęczmienia wykorzystuje się do produkcji pasz dla zwierząt, w przemyśle spożywczym do wyrobu kasz oraz w branży piwowarskiej i gorzelnianej. Rolnicy coraz częściej decydują się zasiać jęczmień na swoich polach z uwagi na wysoka niezawodność plonowania oraz dobrą odporność na warunki atmosferyczne i klimatyczne.

Jak każde zboże jęczmień jary również występuje w wielu odmianach, które różnią się od siebie odpornością na szkodniki, chwasty, warunki glebowe czy atmosferyczne. To powoduje, że w różnych regionach Polski sieje się różne odmiany, aby mogły rosnąć w lokalnych warunkach i obficie plonować. Warto wiedzieć, że każda z odmian wymaga stosowania innych zabiegów pielęgnacyjnych.

Jedną z bardziej wymagających odmian jęczmienia jarego jest Ortega. Otóż jest to dosyć specyficzna odmiana. W jęczmieniu jarym Ortega nie należy stosować większości herbicydów.

Zastosowanie preparatu chwastobójczego może doprowadzić do wylegania roślin uprawnych. Co to oznacza? Jęczmień trwale pochyli się na samym dole źdźbła. W przypadku odmiany Ortega wpływ ma na to czynnik genetyczny – długość źdźbła, masa kłosa, grubość ścianek źdźbła.

Wyleganie przynosi ogromne straty, dlatego w przypadku wykonywania zabiegu odchwaszczania w jęczmieniu jarym odmiany Ortega należy szczególnie zwracać uwagę na środek chwastobójczy, aby nie wyrządził więcej szkód niż korzyści.