Użytki zielone, czyli łąki i pastwiska są źródłem pokarmu dla zwierząt hodowlanych. Z tego powodu rolnicy powinni dbać i odpowiednio pielęgnować użytki zielone, aby jakość paszy była jak najlepsza. Podstawę stanowi odpowiednie nawożenie, które poprawi warunki glebowe.

Nawożenie użytków zielonych jest niezbędne do rozwoju zwartej darni oraz zapobiega wyrastaniu chwastów. Dzięki temu zabiegowi poprawiają się biologiczne i fizykochemiczne właściwości gleb oraz zwiększa się ich urodzajność. Poza tym nawożenie ma pozytywny wpływ na ruń – na jej skład botaniczny, trwałość i produkcyjność, co się przekłada na wzrost wartości pokarmowej roślin.

Na rynku można znaleźć wiele nawozów przeznaczonych do użytków zielonych. Jakie wybrać? Najlepsze efekty przynosi stosowanie nawozów z wysoką zawartością wapnia, azotu, fosforu i potasu. Największe znaczenie mają nawozy wapniowe.

Statystyki podają, że prawie połowa gleb użytków zielonych ma odczyn kwaśny, co skutkuje obniżeniem jakości pasz. Wapnowanie pozwala przywrócić równowagę, dlatego należy je wykonywać co kilka lat, w zależności od rodzaju gleby. W przypadku nawożenia użytków zielonych azotem, należy pamiętać, aby dostosować odpowiednią dawkę.

Znaczenie w tym przypadku ma nie tylko rodzaj gleby, ale również skład botaniczny. Nawożenie fosforem specjaliści zalecają wykonywać raz na 3 lata, wraz z nadejściem wiosny lub jesieni. Nawozy potasowe należy stosować co roku, co zagwarantuje odpowiedni przebieg procesu fotosyntezy oraz wpłynie na gospodarkę węglowodanową roślin.